Shifu Sheng Yen

Naša grupa slijedi liniju učenja shifu Sheng Yena s Tajvana, kojega se smatra jednim od najvećih suvremenih učitelja budizma. Majstor Sheng Yen rođen je 1930. u blizini Šangaja, a sa trinaest godina je postao redovnikom. U vrijeme komunističke revolucije izbjegao je u Tajvan gdje je nastavio sa studijem i praksom te šest godina proveo u meditacijskom povlačenju.
Sa 28 godina je imao svoje prvo duboko meditacijsko iskustvo, koje su kasnije potvrdili majstori obje linije chan budizma, linji (rinzai) i caodong (soto). Svoje formalno obrazovanje nastavio je u Japanu gdje je doktorirao budističku književnost na Rissho sveučilištu u Tokiju. Primio je prijenos Dharme u dvije glavne škole chana od majstora Dongchua i Lingyuana, i tako postao nasljednikom chan majstora Xuyuna, najvećeg suvremenog patrijarha i obnovitelja chan budizma.

Utemeljio je budističku organizaciju Dharma Drum Mountain sa sjedištem u Tajvanu u čijem je radu glavni naglasak, osim promicanja chana, tzv. humanistički budizam ili aktivno uključivanje u preobražaj društvenoga okoliša implementacijom vrlina suosjećanja i nenasilja. Bio je nadstojnik dvaju samostana u Tajvanu, osnivač Chan meditacijskog centra u New Yorku i Dharma Drum centra za povlačenja u državi New York, SAD. Objavio je više od 90 knjiga i vodio više od 200 sedmodnevnih povlačenja u SAD, Aziji i Europi. 2000. je bio jedan od plenarnih govornika na Milenijskom religijskom skupu Ujedinjenih naroda. 
Preminuo je 2009. godine.