Aktivnosti centra

Aktivnosti Centra zaokružena su cjelina koja objedinjuje studij i praksu budističkoga duhovnoga puta. Studij je usmjeren razvijanju i usvajanju ispravnih gledišta, koja su neophodni vodiči u području razvijanja mirnoće i uvida kroz chan meditaciju. Za razliku od pogrešnoga dojma što ga neka suvremena djela o zenu možda odaju, na putu chana izuzetno je važno ne odvajati praksu od studija, ni zanemarivati jedno na štetu drugoga. Kada se prakticira bez razumijevanja, krivo će se tumačiti meditativna iskustavu i praksa neće voditi u smjeru u kojem bi trebala. Kada nedostaje prakse i vlastitoga iskustva u njoj, a prenaglašen je studij to nalikuje “brojanju tuđega blaga”. Izuzetno je važno stoga pomiriti i usaglasiti jedno s drugim, tako da studij bude potpora praksi, a da praksa vodi sve većem i dubljem razumijevanju.

Osnovni program aktivnosti u Centru uključuje tečaj meditacijske prakse, tjednu grupnu meditaciju i javna predavanja. Praksa se, osim na redovitim sjedenjima, odvija i periodički na meditacijskim povlačenjima u rasponu od jednodnevnih do sedmodnevnih. Studij se odvija na tečajevima i ciklusima predavanja na kojima se predstavlja cjelokupan raspon budističkoga nauka – od ranih do učenja mahayane, s posebnim naglaskom na relevantnost pojedinih tema za naš suvremeni život danas i ovdje. Godišnje se održe od jednoga do tri ciklusa predavanja, od kojih su neka namijenjena početnicima, a neka starijim studentima. Povremeno se organiziraju i studijske grupe, prvenstveno za starije učenike s dubljim poznavanjem budističkih koncepata i metoda prakticiranja.

Seminari su poseban vid programa koje Centar provodi u suradnji sa Zenyoga udrugom. Dva su tradicionalna godišnja seminara – proljetni na Krku i ljetni u Fužinama. Seminari su poseban vid prakse na kojima se u opuštenom i prijateljskom ozračju posvećujemo vježbanju zenyoge, posebne discipline dovođenja tijela i daha u red koja je osobito usaglasiva s praksom chana, i sjedećoj chan meditaciji, uz redovita predavanja o onim elementima Dharme koji su duboko povezani s pitanjima našega svakodnevnoga života.

Poseban krug aktivnosti bavi se obilježavanjem značajnih događaja budističkog kalendara, blagdana poput Buddhinog probuđenja, Vesakha ili Bodhidharminog dana. Vesakh je najvažniji budistički praznik jer se njime slavi događaj koji je pokrenuo kotač Dharme. Bodhidharma je pak izuzetno značajna osoba u povijesti chan škole jer ga se smatra utemeljiteljem škole u Kini i osobom koja je ponajviše odredila njen sadržaj, način podučavanja i prenošenja osobitim shvaćanjem Buddhinog učenja.

Kako Centar, zbog oskudnosti sličnih institucija u našoj zemlji, ne predstavlja samo chan školu već budizam u cjelini, primamo i posjete učenika osnovnih i srednjih škola koji se u okviru programa predmeta etike dolaze upoznati sa osobitim značajkama budističkoga nauka.